VÅRE TJENESTER

Vår forretningsidé er å utarbeide og skreddersy ressurseffektive logistikksystemer, som skaper optimale lagerløsninger for våre kunder. Vi leverer komplette lagerløsninger men er også opptatte av et langvarig forhold med deg som kunde. Våre tjenester innebefatter derfor sikkerhet, service og vedlikehold.

Sikkerhet
Service

Sikkerhet

Har dere hatt uhell pga. paller som står feil plassert, for langt inn i reol som følge av å ha eller blitt forskjøvet av motstående pall? Hvor mange av deres pallereoler er korrekt merket med belastningsskilter? Vet personalet hvor belastningsskiltene er plassert og hva de betyr, slik at reolen og ikke blir overbelastet? Har dere endret på reolene selv, etter at de ble installert? Når hadde dere sist kontroll av reolene for å avdekke skader? Hvor ofte har dere reolkontroll?

Den europeiske standard EN 15635 (Steel Static Storage Systems – Application and Maintenance of Storage Equipment) gir instruksjoner om ettersyn av reolinstallasjoner. Avsnitt 9.4.2.3 sier “En teknisk kompetent person skal utføre inspeksjoner minst hver 12. måned. En skriftlig rapport skal sendes til ansvarlig person for lagerets sikkerhet med observasjoner samt utbedringsforslag hvis nødvendig.» EN15635 avsnitt 9.4.2.2 om Visuelt Ettersyn sier: “den personen som er ansvarlig for lagerets sikkerhet, skal sikre at det utføres ettersyn en gang i uken eller annen regelmessig intervall basert på en risiko vurdering. En formell skriftlig protokoll skal ajourføres.

Hvis dere har bruk for hjelp til å trene deres team til å utføre visuelt ettersyn, kan vi tilby et sikkerhetskurs. Det årlige (eller oftere) ettersyn skal utføres av en teknisk kompetent person: NS/EN 15635 Sikkerhetsettersyn. «INSTA Kontroll».

Ved å utføre periodisk kontroll er man altså med på å kvalitetssikre et trygt, sikkert og godt arbeidsmiljø i egen bedrift, samt tilfredsstille myndighetenes krav.

Ta kontakt så hjelper vi dere gjerne.

Service og vedlikehold

Serviceavdelingen utfører service, montasje og vedlikehold av alle typer lagerinnredning og Compact heisautomater.

Avdelingen består av 3 mann, og det blir til en viss grad benyttet innleid personell. Servicepersonellet har lang erfaring fra mekanisk og elektronisk industri- og servicevirksomhet.

For levert utstyr tilbyr Nordverk Norge AS vedlikeholdsavtaler i forskjellige versjoner.

  • Normal vedlikeholdsavtale sikrer kunden rask utrykning ved feilsituasjoner, faste priser for rutinemessig vedlikehold og tilgang til omfattende telefonsupport.
  • Utvidet vedlikeholdsavtale kan inngås med faste priser for service/support og eventuelle utvidelser mht. ekstra utrykning i travle perioder.

KONTAKT OSS

Vår forretningsidé er å utarbeide og skreddersy ressurseffektive logistikksystemer, som skaper optimale lagerløsninger for våre kunder.