Project Description

Heisautomat med utdrag og vinsj

HEISAUTOMAT

Compact Heisautomat fornyer hele din lagerhåndtering. Du oppnår hurtigere og enklere håndtering og redusert arealbehov. Dine kollegaer får i tillegg en betydelig mer behagelig og ergonomisk riktig arbeidsplass.   

Produktfordeler

 • Reduserer lagerarealet 70-90% i forhold til hyllereoler
 • Effektiviteten i antall plukk 4-6 dobles
 • Mindre feilplukk
 • Mindre sykefravær grunnet ergonomisk riktig arbeidsstilling
 • Høy driftssikkerhet med enkel service og vedlikehold
 • ROI – Return of investment

Produktspesifikasjoner

 • Høyder:  4-16 meter
 • Vekt: 300-400-500 kg
 • Lengder: 1220 mm, 1650 mm, 2440 mm
 • Bredder: 820 mm – 620 mm
 • Direkte oppkobling mot overordnet lagerstyringssystem
 • Kan leveres med standard PC-lagerstyringsprogram
Flere moduler kan bygge sammen
Heisautomaten kan være opptil 15 meter høy

Heisautomater

Under årenes løp har vi levert mengder med heisautomater, også kalt lagerautomat, som vi tilpasser kunde og dermed optimerer kundenes lager. Dette gjør oss til en rutinert, pålitelig og trygg lagerekspert. Compact Heisautomat er et helsvensk produkt, som utvikles og produseres i Gislaved. Sammen med våre kunder utarbeider vi forslag på optimal og økonomisk lagerhåndtering. Vi tilpasser heisautomatene etter de forutsetninger som gjelder for hver bedrift. Det gjelder mengden artikler samt størrelse og vekt på godset som skal lagres, i tillegg til lokalets størrelse og takhøyde. I samtlige tilfeller spares mye lagerplass, og godset kan håndteres på en rasjonell og sikker måte.

Hvilken type maskin passer deg?

Compact Lift passer like bra for store volumer av mindre artikler som til plasskrevende og tunge produkter. Compact Twin håndterer to lastebrikker samtidig og plukkhastigheten kan mer enn fordobles. Under tiden operatøren arbeider, hentes neste hylle som raskt er på plass for neste plukk. Compact Double håndterer enda flere artikler med sine doble hyller i dybden. Konseptet er det samme som med Compact Lift, men med en mer robust konstruksjon.

Fordelene med heisautomater

Plukkhastighet

Teknikken bygger på at du flytter artiklene til plukkeren i stedet for motsatt. Tast inn den artikkelen du vil ha fram, så kommer den på en hylle i betjeningsåpningen. Mens du plukker godset er heisen allerede på vei etter nesta artikkel, så ventetiden blir nesten null. En bruker av heisautomaten klarer generelt 2-4 ganger flere plukk enn i et tradisjonelt lager og dessuten minsker risikoen for feilplukk.

Plassbesparelse

Compact Heisautomater lagrer dine artikler sikkert og kontrollert i høyden. Hver heisautomat tilpasses for optimalt utnyttelse av plassen. Du sparer 70-90% av gulvplassen i forhold til vanlige hyllereoler.

Ergonomi

Når godset lagres i en Compact heisautomat kommer rett detalj raskt til plukkeren, levert på en hylle i bekvem arbeidshøyde. Man behøver ikke å lete eller gå omkring blant hyller og plukke artikler. Mye tid og mange steg spares sammenlignet med et tradisjonelt lager. Dessuten med betydelig bedre ergonomi og arbeidsmiljø, hvilket viser seg i mindre sykefravær.

Allsidig lagring

Compact heisautomater tilpasses etter den typen av gods som skal lagres. Alt fra smådetaljer og skruer til lange rør, store plater eller maskindetaljer med vekt opp til 1,5 tonn per lastehylle. Alt lagres kompakt og sikkert.

Driftssikker

Compact heisautomater er ekstremt driftssikre. Teknikken bygger på tannstenger som går igjennom hele heisautomatens høyde og tannhjul som driver selve heismekanismen. Alt går med høy hastighet og systemene som styrer heisautomaten er vel gjennomprøvd og pålitelige.

ROI – Return of investment

Mange av våre kunder har blitt positivt overrasket over hvor raskt investeringen i en heisautomat betaler seg. Det er ikke uvanlig at våra kunder har kunnet tjene inn investeringen på ett år. Kontakt våre selgere så gjør vi en kalkyle på ditt prosjekt.
Tre modeller
Plukk av smådeler

Compact Lift

Vårt konsept for heisautomater bygger på gjennomprøvd, men i sammenheng en innovativ og unik teknikk der heisen drives med tannhjul som kjører i homogena tannstenger. Dette gir en meget stabil bevegelse og eksakt posisjonering av lastehyllen. Med mindre slitasje og minsket behov av vedlikehold garanteres høy driftssikkerhet.

Konstruksjonen gjør våre heisautomater fleksible. Størrelsen tilpasses til lokalets forutsetninger og heisautomaten plasseres der det passer virksomheten best.

Løsningen innebærer også at du får en trygg og sikker lagring av dine lagerartikler. Kun kyndig personale har mulighet til å få adgang til lagrede artikler.

Compact Twin

Når tiden er det viktige spørsmålet, er Compact Twin det naturlige svaret. Ved å håndtere to kassetter i samme sekvens med én hylle på vent og en i plukk-posisjon, er plukkhastigheten mer enn doblet.

Operatøren starter en plukkliste og Compact Twin henter den første hyllen. Samtidig som plukk fra den første hyllen pågår, henter Compact Twin neste hylle på plukklisten og plasserer denne hyllen i venteposisjon på den ledige plassen i heisen. Etter at kvittering av første plukk på plukklisten er gjort, kjøres kassetten tilbake og neste kassett presenteres direkte fra venteposisjon og de neste plukk i plukklisten begynner.

Compact Double

Med Compact Double utnyttes gulvarealet mer effektivt. Heisautomat med doble kassetter i dybden betyr større lagringsplass per kvadratmeter gulvplass, med tilsvarende effektiv håndtering.

Compact Double er i utgangspunktet den samme heisautomaten som en Compact Twin maskin, med de samme funksjonene og den samme høye dritsikkerhet. Compact Dobbel har doble kassetter i hver posisjon, og dermed dobbel lagringsplass.

Twin funksjon gjør det mulig å flytte kassetter mellom forskjellige posisjoner for å hente kassetter i indre lagerposisjon. Med høyfrekvente artikler plassert på de ytre kassettene, blir plukkhastigheten svært sammenlignbar med Compact Twin. Compact Double, med dobbelt så mange kassetter, tar opp mindre gulvplass i forhold til to Compact Twin. Dette gir nye muligheter for å effektivisere lagringsområder og optimalisere kostnadene per kvadratmeter lagerplass.

Optimalisering

Vi er eksperter på varelager og logistikkløsninger. Alt ut i fra kundens ønsker og behov, gir vi forslag til hvordan lageret og godshåndteringen kan optimaliseres og gjøres med maksimal effektivitet. Det gjelder ikke bare å utnytte lagerplassen og få maksimal lagringskapasitet på minst mulig plass, men også øke plukkhastigheten og få en sikker lagerhåndtering.

Vi sørger også for at det eksisterende forretningssystemet integreres i logistikkløsningen og gir forslag til effektive tilleggsutstyr, alt for at dere skal få en helhetlig og så god løsning som mulig.


Hvordan vi utvikler den rette løsningen for din bedrift

Det er enkelt å gjøre forretninger med Nordverk Norge AS. Vi arbeider i henhold til vår egen prosjektmetodikk der vi raskt kan identifisere dine behov, planlegge layout, prosjektere installasjonen og estimere budsjett og tidsplan slik at du får et klart grunnlag for dine nye investeringer.

Oppstart

På vårt første møte, går vi gjennom virksomheten din og ser hvilke forbedringer vi kan foreslå med vår erfaring, kompetanse og engasjement.

Løsningsforslag

Neste gang vi møtes, presenterer vi hvordan lagringsløsning kan se ut, hvilke endringer det er og hvor mye investeringen vil være. Vi viser også hvor raskt man vil tjene inn investeringen. I vår løsning, beskriver vi heisautomaten, systemløsningen, tilbehør, installasjon, opplæring og vedlikeholds alternativer.

Finjustering

Du er overbevist om at vi er en god samarbeidspartner, og sammen finjusterer vi løsningsforslaget slik at alle uklarheter blir besvart.

Bestilling

Så snart du legger inn bestillingen starter vår produksjonsprosess og felles arbeid med prosjektet.
Den spesialtilpassede heisautomaten blir produsert på fabrikk i Gislaved, og sendes når det er klart for installasjon.

Ferdigstillelse

Som regel trenger vi ikke mer enn fire dager per heisautomat for å installere den på plass hos deg. Våre montører er vant til å arbeide i forskjellige miljøer med alle slags utfordringer. De er tilstede hele veien til ferdigstillelse og overlevering hvor vi har forsikret oss om at du har forstått sikkerhetsforskrifter og grunnleggende funksjoner i heisautomaten.


Vedlikeholdskontrakt

Med regelmessig vedlikehold vil heisautomaten arbeide i lange perioder uten unødvendige avbrudd. Ved å signere en vedlikeholdskontrakt, kan du sikre at både løpende vedlikehold og eventuelle akutte tiltak bli tatt hånd om på beste måte.


Oppfølging

Du er alltid velkommen til oss om du skulle trenge hjelp til å utvide, utvikle lagersystemet eller hvis haisautomaten må flyttes.

En Heisautomat sparer plass

Compact Heisautomater lagrer dine artikler trygt og kontrollert i høyden. Hver heisautomat er tilpasset for optimal utnyttelse av plassen. Du sparer 70-90% av arealet i forhold til konvensjonelle hyller og pallreoler.

En heisautomat har store effektive kassetter uten stolper eller ender som tar plass. Hyllene kan ha forskjellig høydeavstand avhengig av det lagrede godsets størrelse. Dette gjør at lagringsvolumet blir mest mulig kompakt med minimal avstand mellom kassettene. I tillegg kan rommets hele høyde utnyttes.

I tillegg får du andre viktige fordeler som for eksempel at hele kassetten kommer ut i betjeningsåpningen, som gir god ergonomi og skånsomt arbeidsmiljø.

Lokaloptimalisering

I begrepet lokaloptimalisering, kan vi ikke bare få maksimal lagringskapasitet på minst mulig areal. Like viktig er riktig utstyr og riktig flyt av varer fra heisautomaten til distribusjon eller produksjon på eget lager. Nordverk Norge as har kunnskapsrike og erfarne medarbeidere som kan foreslå logistikkløsninger som gir mye for pengene og maksimal effektivitet.

Maksimer lagringsvolumet

Basert på kundens eksisterende lokaler med ulike takhøyder, bjelkelag, portplassering og trucktyper etc. maksimerer vi volumet av varer på minst mulig gulvareal.

KONTAKT OSS

Vår forretningsidé er å utarbeide og skreddersy ressurseffektive logistikksystemer, som skaper optimale lagerløsninger for våre kunder.